top of page

Covid - Før, Under, Etter (Post-Covid)

 

FØR COVID

 

Det er ikke forsket spesifikt på om PEMF bruk FØR man får Covid har noe å si vedrørende om man blir smittet og hvordan kroppen takler smitten. Det man vet er imidlertid hva PEMF gjør i forhold til Immunsystemet, og da kan man jo vurdere resten selv:

IMMUNFORSVARET:

Vi har spurt Chat-GPT: Hvordan påvirker PEMF immunforsvaret?


ChatGPT svarer:

Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) terapi er kjent for å påvirke kroppens biologiske prosesser, og det har vært forskning som antyder at det kan ha en effekt på immunforsvaret, selv om mekanismene ikke er fullstendig forstått. Her er noen av de potensielle måtene PEMF kan påvirke immunforsvaret:

Cellulær Aktivering: PEMF-terapi kan påvirke cellenes ionekanaler, noe som igjen kan stimulere eller modulere aktiviteten til forskjellige celler, inkludert de som er involvert i immunresponsen.

Reduksjon av Betennelse: Betennelsesresponsen er en viktig del av immunforsvarets funksjon. PEMF har vist seg å ha betennelsesdempende effekter, noe som kan hjelpe kroppen til å håndtere overdreven eller kronisk betennelse mer effektivt.

Forbedret Sirkulasjon: Ved å forbedre blodsirkulasjonen, kan PEMF bidra til bedre transport av immunceller og næringsstoffer gjennom kroppen, noe som er avgjørende for effektiv immunrespons.

Stressreduksjon: Stress påvirker immunforsvaret negativt, og PEMF kan potensielt bidra til å redusere stressnivåer, noe som indirekte kan ha en positiv effekt på immunforsvaret.

Støtte til Helbredelsesprosesser: PEMF kan akselerere helingsprosesser, og raskere heling kan bidra til å redusere byrden på immunforsvaret, spesielt etter skader eller under sykdom.

Det er viktig å merke seg at mens det er en del forskning som støtter disse effektene, er det behov for mer omfattende og grundige studier for å fullt ut forstå PEMFs påvirkning på immunforsvaret. Som med alle medisinske behandlinger, bør bruk av PEMF diskuteres med en kvalifisert helsepersonell for å vurdere om det er egnet og trygt for den enkeltes helsebehov.

UNDER COVID

 

Det er heller ikke her forsket konkret på bruk av PEMF imens en pasient har Covid. Dermed er nok det beste å se dette i lys av beskrivelsene FØR og ETTER Covid. Med det mener vi:

- En kropp med et styrket immunsystem bør være bedre i stand til å sloss mot Covid enn et svakere immunsystem.
- Det vil være overraskende om ikke Betennelsesreduksjon, Smertelindring, Forbedret Sirkulasjon, Støtte til Helingsprosesser og Økt Energinivå og Velvære ikke er positivt for en person som har Covid.

NB: Det som imidlertid kan være viktig i denne sammenhengen er at man trolig ikke bør starte med PEMF i en slik situasjon, ettersom man i en startfase vil belaste kroppen med frigjøring av avfallsstoffer. Man bør altså aller helst være bruker av PEMF før man blir smittet. Dette gjelder nok ikke bare Covid, det er generelt.

Det er spesielt viktig mens man er under medikamentell behandling eller har alvorlig sykdom at man konsulterer sin lege om bruk av alternative behandlingsmetoder som feks. PEMF.

ETTER COVID (POST-COVID)

 

Her er først to positive forskningsresultater:
 

 

Vi har igjen spurt Chat-GPT: Hvordan kan pemf hjelpe en person som har problemer med helsen etter å ha hatt covid?

ChatGPT svarer:
 

Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) terapi kan potensielt hjelpe personer som opplever helseproblemer etter å ha hatt COVID-19, spesielt de som lider av langvarige symptomer eller "long COVID". Mens PEMF ikke er en spesifikk behandling for COVID-19, kan det bidra på følgende måter:
 

 1. Betennelsesreduksjon: Mange pasienter med langvarig COVID lider av vedvarende betennelse. PEMF har vist evne til å redusere betennelse i kroppen, noe som potensielt kan lette noen av symptomene forbundet med langvarig COVID.
   

 2. Smertelindring: PEMF er kjent for sin smertelindrende effekt. For de som opplever muskelsmerter og leddsmerter etter COVID, kan PEMF bidra til å redusere ubehaget.
   

 3. Forbedret Sirkulasjon: Ved å forbedre blodsirkulasjonen kan PEMF bidra til bedre oksygen- og næringsstoftilførsel til ulike deler av kroppen, noe som kan være nyttig for helbredelse og generell helse.
   

 4. Støtte til Helingsprosesser: PEMF kan akselerere kroppens naturlige helingsprosesser, noe som kan være gunstig for de som prøver å komme seg etter langvarige effekter av COVID-19.
   

 5. Økt Energinivå og Generelt Velvære: Noen brukere av PEMF rapporterer økt energinivå og en generell følelse av velvære, noe som kan være spesielt hjelpsomt for de som opplever tretthet etter COVID-19.
   

Det er viktig å merke seg at mens PEMF kan tilby støtte og lindring, bør det ikke erstatte standardbehandlinger eller medisinske råd gitt av helsepersonell. Pasienter som vurderer PEMF-behandling etter COVID-19, bør diskutere dette med sin lege for å sikre at det er trygt og passende i deres spesifikke situasjon.

bottom of page