top of page

Hva er PEMF?

PEMF står for Pulserende ElektroMagnetisk Felt. Det finnes et utall av artikler om PEMF rundt omkring på internett og andre steder, så her kan man virkelig bruke dager, uker og år på å lese seg opp. Vi hjelper deg på vei her:

Om PEMF

​​

PEMF-enheter har blitt brukt i flere tiår for bla. å forbedre søvnen, fremskynde tilheling og redusere smerte. Disse enhetene sender energipulser inn i kroppen for å stimulere cellene og fremskynde raskere, men fortsatt naturlig helbredelse. Enhetene brukes over hele verden og det finnes en rekke forskjellige typer tilgjengelig avhengig av hva man ønsker å oppnå. 

 

Sammenligningen med et batteri

Den kanskje enkleste måten å forstå PEMF på er å tenke på hver celle i kroppen din som om det var et lite batteri, og dette er faktisk en svært god sammenligning. Som med ethvert batteri, blir cellene noen ganger utladet eller "slitne", enten det er på grunn av alder, stress, overforbruk eller skade, noe som gjør det vanskeligere for dem å motstå potensielt skadelig påvirkning eller sykdom.

Gjennom PEMF-terapi blir batteriene (dvs. cellene ) ladet opp. Energien som tilføres via PEMF-enheter gir cellene den ekstra energien de trenger for bedre å kunne håndtere det som truer dem, enten det er traumer eller et sykdomsbasert angrep. 

PEMF er som en batterilader for cellene, hvor ladingen/ energioverføringen i prinsippet foregår på samme måte som i en induksjonskomfyr eller ved induksjonslading av en telefon. Matta som man som regel ligger på i PEMF sammenheng induserer sin elektromagnetiske energi fra kobbersløyfene i matten over i kroppens celler, som i sin tur får bedre betingelser for å gjøre jobben sin. I kroppens celler kan man måle cellespenning, og noe man bør merke seg er at et typisk trekk for kreftceller er at disse som regel oppstår når cellespenningen er for lav. "Batteriet er flatt" og kreft har lettere for å oppstå.
Om du ønsker å lese mer om vår elektromagnetiske kropp anbefales denne artikkelen på norsk hos Green Doctors:
https://www.greendoctors.no/var-ele

Helende frekvenser - PEMF Frekvenskart
PEMF-enheter kan hjelpe ved et bredt spekter av helseproblemer. Det er en rekke helbredende frekvenser du kan bruke og forskjellige måter å bruke enhetene på, noe som er viktig å ha kjennskap til for å oppnå optimale resultater. Frekvensoversikten følger med OMI produktene.

- Brudd
- Hodepine
- Høyt blodtrykk
- Muskel- og skjelettsmerter
- Sirkulasjonsproblemer
- Artrose
- Nervesmerter
- Mageknip
- Astma
- Sårheling
- Allergier
- Kronisk smerte

Disse nevnte sykdommene og plagene er veldig forskjellige og involverer svært forskjellige deler av kroppen. Derfor må behandlingsprogrammet ditt være individuelt, skreddersydd til dine største problemer og bekymringer.

De enkelte PEMF-helbredelsesfrekvensene fungerer ofte best til spesifikke helsetilstander og plager. Når du forstår hvordan dette henger sammen kan du bruke enheten og dens helbredende frekvenser på en mer effektive måte.

Så hvis du er klar til å nyte best mulig helse, sørg for at du konsulterer PEMF-frekvensdiagrammet før du velger enheten din og begynner å bruke den.

En litt morsom kuriositet vedrørende PEMF:

VOF 21. juli 2015: Planter vokser bedre i pulserende elektromagnetiske felter

Ved terapeutisk bruk av pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) induseres meget svak strøm i kroppsvev. Dette påvirker og framskynder kroppens selvhelbredende prosesser (se VOF nr. 8/2011). PEMF har også andre bruksområder enn terapi. Greske forskere har testet effekten av PEMF på maisfrø før de blir sådd. Det viste seg at PEMF påvirket maisfrøene positivt, både under kontrollerte miljøbetingelser og under ukontrollerte feltforhold. Frøene ble eksponert i 0, 15, 30 eller 45 minutter. Behandlinga økte andelen som spirte, gjorde plantene mer livskraftige, økte klorofyllinnholdet, bladarealet, fersk- og tørrvekta og avlingenes størrelse. Avlinger for frø som hadde blitt eksponert i 30 og 45 minutter, var størst. Forskerne mener slik bruk av PEMF kan bedre lønnsomheten for maisprodusenter og kan være til nytte i et moderne, økologisk og bærekraftig landbruk i framtida.

bottom of page