top of page

FAQ - OMI BEYOND

OMI PEMF Beyond NYTT.jpg

Her får du svar på en del spørsmål om OMI BEYOND:

- Må man ha en smarttelefon for å kunne bruke OMI Beyond?
  Ja, det må man.

- Hva har OMI Beyond som ikke OMI Pads har?

  - Sterkere signal, opp til ca 1000 μTesla for OMI Beyond mot ca 200 μTesla for OMI Pads.
  - Mulighet til å gå på batteridrift
  - En oversiktelig meny for valg av programmer
  - Mulighet til å lage og lagre egendefinerte programmer
  - Mulighet til å finstille signalstyrken i % av max
  - Mulighet til å endre mellom signalformer: sinus, sagtann og firkant
  - Mulighet til å endre polariseringen av signalet

- Har OMI Beyond et sterkere signal enn Bemer mattene?
  OMI Beyond har opp til 1000 μTesla mens Bemer har ca 150 μTesla.

- Får man oppdateringer av programvare på Beyond?
  Ja, det kommer automatiske oppdateringer av både software for appen og firmware for kontrollenheten.

- Hvordan får man best mulig signalstyrke?
  Det får man ved å bruke kontrollenheten tilkoblet strømnettet (220V), det gir mer effekt enn om den bare får strøm fra
  batteriet.

- Er det slik at et signal bør være så sterkt som mulig?
  Nei, men et sterkere signal vil trenge dypere inn i kroppen og dermed ha større effekt i mange tilfeller.

Les mer på den generelle FAQ siden.

Les mer om produktet i Nettbutikken.

bottom of page