top of page

Kreft

Selv om PEMF er et meget spennende virkemiddel også når det gjelder kreft så er det mange hensyn å ta når vi skal skrive om dette temaet. Derfor vil vi først og fremst henvise til informasjon fra forskning og folk som har engasjert seg spesielt for kreft. PEMF er en god støtte til kroppen, og hjelper den til å kjempe mot mange forskjellige sykdommer og plager.

Hva sier forskningen om PEMF og kreft?
Hva sier kunstig intelligens om PEMF og kreft?

Les hva en lege som selv har blitt rammet av kreft skriver 
Her finner du et dokument som gir mye nyttig informasjon om PEMF og mange forskjellige sykdommer, også om kreft.
 

Forskningsartikler vedrørende PEMF og kreft:

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30889982/
"Disse resultatene indikerer at en Schumann-resonansfrekvens på 7,83 Hz kan hemme veksten av kreftceller og at bruk av en spesifikk frekvenstype kan føre til mer effektiv vekstinhibering."
(OMI Beyond PADS har et program som bruker 7,83 Hz som frekvens i behandlingen)

Sciencedirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488919300941

"Bevisene som er fremført i denne studien støtter den generelle gyldigheten av vår teoretiske modell som beregner den optimale frekvensen og intensiteten av strålingen på grunnlag av cellemorfologi, uavhengig av molekylære defekter av kreftceller, og dermed legger grunnlaget for fremtidige studier i vivo som kan føre til personlig tilpassede kreftbehandlinger."

Litt å spekulere på for den som vil grave litt dypere:
 

Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-022-11294-8
Hvorfor påvirker termomagnetisk resonans kreftvekst? En termofysisk tilnærming uten likevekt

Hva sier kunstig intelligens om PEMF og kreft?

Vi har her stilt ChatGPT noen spørsmål vedrørende PEMF og kreft. ChatGPT representerer AI eller kunstig intelligens, og det gir som regel meget gode svar. Disse må riktignok kontrolleres med et kritisk blikk, for i en del sammenhenger kan man også få underlige eller feil svar.

Hvordan bør PEMF brukes sammen med cellegift?
 

Bruk av PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) terapi sammen med cellegiftbehandling bør alltid gjøres i samråd med medisinske fagpersoner som er involvert i behandlingen din. Det er viktig å huske at PEMF ikke bør betraktes som en erstatning for konvensjonell medisinsk behandling, men heller som en potensiell tilleggsbehandling som kan støtte helingsprosessen.

Når det gjelder bruk av PEMF sammen med cellegift, er det flere faktorer som bør vurderes:

Konsultasjon med helsepersonell: Diskuter alltid bruken av PEMF med legen eller det medisinske teamet som administrerer cellegiftbehandlingen din. De vil kunne gi deg informasjon om potensielle fordeler, mulige risikoer og om det er noen kontraindikasjoner basert på din spesifikke situasjon.

Timing: Det kan være viktig å koordinere bruken av PEMF og cellegift slik at det ikke oppstår noen uønskede interaksjoner. Legen din kan gi råd om den beste tidsplanen for bruk av PEMF i forhold til cellegiftbehandlingen.

Intensitet og frekvens: PEMF-terapi har ulike innstillinger for intensitet og frekvens. Det er viktig å bruke riktig intensitet og frekvens som er trygge og passende for din situasjon. Dette kan variere avhengig av individuelle faktorer, så det er viktig å følge legens anbefalinger eller råd fra en kvalifisert PEMF-spåesialist.

Overvåking: Under behandlingen er det viktig å opprettholde regelmessig oppfølging med helsepersonell for å overvåke eventuelle endringer i tilstanden din og justere behandlingsplanen om nødvendig.

Husk at PEMF-terapi fortsatt er et felt med pågående forskning, og det er begrenset vitenskapelig dokumentasjon på bruken av PEMF sammen med cellegift spesifikt. Derfor er det avgjørende å samarbeide tett med medisinske fagpersoner for å få best mulig behandlingsplan basert på din individuelle situasjon.
 

Forskningsartikler kreft
ChatGPT Kreft
bottom of page